Robuuste kwaliteit onder één dak

Dit jaarverslag heeft het thema voor het voetlicht. Graag brengen wij voor het voetlicht dat we in 2015 hard hebben gewerkt aan robuuste kwaliteit onder één dak om de deelnemende gemeenten en provincie Zuid-Holland nóg beter van dienst te kunnen zijn. Er is namelijk flink wat werk verzet om alle processen goed te beschrijven voor het ISO certificaat. In mei werden we officieel geaudit voor het behoud van ons ISO 9001 certificaat. Daar zijn we met vlag en wimpel voor geslaagd. De afdeling Bouw- en woningtoezicht heeft in juni ook het ISO certificaat gehaald. Hiermee zijn alle primaire processen voor de hele ODMH ISO 9001 gecertificeerd! De auditeur vond dat de ODMH op een duidelijke manier met kwaliteit bezig is, en ‘in control’ is. In diezelfde maand verscheen het onderzoeksrapport van organisatieadviesbureau KokxDeVoogd waar het bestuur opdracht voor had gegeven. Dat rapport was gericht op de vraag of de ODMH robuust en toekomstbestendig is. Op basis van het onderzoek concludeerde het bestuur van de omgevingsdienst dat de ODMH nu en in de toekomst een robuuste omgevingsdienst is!

In 2015 zijn alle voorbereidingen getroffen om de milieutaken van de gemeente Alphen aan den Rijn per 2016 goed uit te kunnen voeren. Het gaat hierbij om het uitvoeren van milieucontroles, behandeling van meldingen en vergunningaanvragen en ook advisering op het gebied van bodem, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Met die taken zijn ook 18 medewerkers overgekomen naar de omgevingsdienst.

Afgelopen jaar hebben we het pand aan de Thorbeckelaan verworven én gerenoveerd. Daar zijn we blij mee. Nu kunnen alle medewerkers onder één dak werken aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wat dat concreet inhoudt, brengen we graag voor het voetlicht in dit jaarverslag.

Achter elk blok in dit digitale jaarverslag treft u informatie aan. Het ene blok brengt medewerkers in beeld die aan de hand van hun werkzaamheden inzicht geven in onze producten, diensten en processen. Een ander blok laat feiten en cijfers zien waar we dagelijks hard aan werken en trots op zijn.

We wensen u veel leesplezier!
Namens de Omgevingsdienst Midden-Holland

André Mutter
Directeur